logo O NÁS PROVOZNÍ DOBA A VSTUPNÉ KUDY K NÁM - KONTAKT VIDEOPOZVÁNKA TECHNIKA MUZEA VE FILMECH AKCE 2016 AKCE 2017 FOTOGALERIE NAPSALI O NÁS VNĚJSÍ EXPOZICE VNITŘNÍ EXPOZICE UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY MUZEUM DĚKUJE AKTUALITY BAHNA 2015 VÝSTAVA K 70. VÝROČÍ
logo
Photo Photo Photo

MUZEUM ROKYCANY - PRO ŠKOLY

OBECNĚ

    NIKDO NEMÁ PRÁVO ZAPOMENOUT!

Projekt pro interaktivní výuku novodobých dějin našeho státu určený pro základní, střední školy a odborná učiliště

Nemáte dostatek pomůcek pro výuku období let 1918 – 1845 v Československu? Chcete žáky seznámit s vývojem událostí v tomto období netradiční zábavnou formou? Chcete, aby vaši žáci prožili nevšední zážitky? Nechcete nic organizovat? Přijeďte k nám do Muzea na demarkační linii v Rokycanech.
Společnost rychle zapomíná na pohnuté momenty naší historie. Na okamžiky, které formovaly naši společnost, naše současné životy. Pro nedostatek informací se pak stává (zejména mladá nastupující generace) snadno ovlivnitelná různými formami neonacistických a extremistických hnutí.
Naší prioritní snahou je prostřednictvím multimediálních expozic, diorám a trojrozměrných exponátů ukázat obrovské odhodlání občanů tzv. „První republiky“ bránit svoji vlast před nacistickým agresorem výstavbou obranného systému republiky v roce 1938. Ve vnitřních expozicích pak seznámení s faktografickými a kartografickými skutečnostmi vzniku předválečné republiky, výstavby, mobilizace, následné postoupení pohraničí a vývoje dálostí v okupovaném Československu až do roku 1945. Samostatnou kapitolu pak tvoří expozice holocaustu a II. odboje na rokycansku a Naučná stezka československého stálého opevnění a „Železné opony“.

Pro žáky byl sestaven projekt „Nikdo nemá právo zapomenout!“, při němž jsou v rámci výuky ve škole žáci seznámeni základními historickými fakty z období let 1930 – 1945 v Československu formou dokumentu na DVD nosiči, který poskytujeme zdarma všem základním a středním školám v Plzeňském kraji (na vyžádání pak školám ve všech ostatních krajích). (Tato část projektu je podporována Krajským úřadem Plzeňského kraje odborem školství a mládeže v rámci programu „Výchova k toleranci“.)
Druhou částí projektu je pak výuka v areálu muzea, kde jsou pro žáky připraveny interaktivní prohlídky s průvodci a pracovními listy. Naši školení průvodci seznamují prostřednictvím trojrozměrných exponátů, diorám a multimediálních expozic skupinu s probíranou látkou. Průvodce zprostředkovává výklad vždy přizpůsobený věku a historickým znalostem žáků a to co nejatraktivnější formou.
Po ukončení výkladu žáci obdrží propisovací tužky, pracovní listy na klipových deskách (odstupňované dle věkových kategorií) a samostatnou prací pak dohledávají a doplňují jednotlivé úkoly do listů.

Vstupné:

Děti do 6 let         zdarma
Žáci 6 – 15 let         50 Kč
Žáci nad 15 let         90 Kč
Pedagogický doprovod         zdarma

Všichni žáci obdrží drobný dárek, pro pedagogický doprovod je připraveno drobné občerstvení.

Služby průvodce a doprovodný program jsou poskytovány zdarma. Žáci platí pouze vstupné. Výjimkou jsou objednané služby občerstvení, které je domlouváno na základě individuální dohody mezi školou a muzeem. Všechny balíčky je nutné vždy objednat alespoň 14 dní předem: radka.vavrova@email.cz, mob. 736 119 461, nebo kochf@volny.cz, mob. 603 528 875 !!

Vojenské muzeum - akce pro školy | Vojenské muzeum na demarkační linii | Muzeum Rokycany | Vojenské muzeum

PROGRAMY VOJENSKÉHO MUZEA NA DEMARKAČNÍ LINII

Programy vhodné pro mateřské školy:
1. Pojďme si soutěžit a hrát

Programy vhodné pro základní školy:
2. Předmnichovské Československo a příprava republiky na obranu - systém předválečného opevnění
3. Putování po pevnostní linii
4. Od Mnichova k demarkační linii
5. Od Mnichova ke studené válce
6. Výuka s použitím vojenské techniky
7. Ekohistorie
8. Historie a ekoprogramy
9. Historie a ZOO
10. Branný den

Programy vhodné pro SOU, SOŠ a gymnázia:
2. Předmnichovské Československo a příprava republiky na obranu - systém předválečného opevnění
3. Putování po pevnostní linii
4. Od Mnichova k demarkační linii
5. Od Mnichova ke studené válce
6. Výuka s použitím vojenské techniky
7. Ekohistorie
8. Historie a ekoprogramy
9. Historie a ZOO
10. Branný den
11. Jak vypadaly vojenské stroje

Máme pro vás připravenu řadu programů s různým zaměřením. Ke všem balíčkům je možné objednat další doprovodné aktivity, jako například:

Střelba ze vzduchovky na sklopné terče (za skupinu)   100 Kč
Překážková dráha (za skupinu)   200 Kč
Ručkování po laně mezi tanky (za skupinu)   200 Kč
Rozborka samopalu vz. 58 (za skupinu)   500 Kč
Branný závod (vyhlášení poplachu, chůze na chůdách, hod granátem do tankového terče, překážková dráha) – (za skupinu)   500 Kč
Opékání uzenin na ohni (1ks špekáček, chléb, hořčice)    15 Kč
Opékání vlastních dovezených uzenin na ohni      0 Kč
Obložená houska (1 ks)    15 Kč
Vojenský stan pro zázemí 5000 Kč
Jídelní ešus + lžíce na guláš (á 1 ks – zůstává dětem)   110 Kč
Jídelní ešus + lžíce na guláš - zapůjčení      0 Kč
Guláš (á 1 porce)    70 Kč

Muzeum na demarkační linii
Šťáhlavská 1284
337 01 Rokycany
tel:736 119 461
tel:603 528 875
e-mail: radka.vavrova@email.cz