logo O NÁS PROVOZNÍ DOBA A VSTUPNÉ KUDY K NÁM VIDEOPOZVÁNKA TECHNIKA MUZEA VE FILMECH AKCE 2016 FOTOGALERIE NAPSALI O NÁS UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY MUZEUM DĚKUJE AKTUALITY BAHNA 2016 VÝSTAVA K 70. VÝROČÍ
logo

Muzeum na demarkační linii
Šťáhlavská 1284
337 01 Rokycany

Objednávky prohlídek a akcí:
Ing. Vávrová Radka
tel:736 119 461
e-mail: radka.vavrova@email.cz

Ředitel muzea:
František Koch
tel:603 528 875
e-mail: kochf@volny.cz

| vojenské Muzeum na demarkační linii v Rokycanech | Rokycany | Muzeum Rokycany | | vojenské Muzeum na demarkační linii v Rokycanech | Rokycany | Muzeum Rokycany | | vojenské Muzeum na demarkační linii v Rokycanech | Rokycany | Muzeum Rokycany | | vojenské Muzeum na demarkační linii v Rokycanech | Rokycany | Muzeum Rokycany |
Photo

POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

AKCE vojenského muzea - Pietní akt - 11.3.2017

Pietní akt k uctění památky nadporučíka Jana Kudliče
Nadace pozemního vojska AČR společně s Klubem vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech pořádá dne 11.3.2017 od 10,00 hod. pietní akt  ...vícePF 2017: Muzeum na demarkační linii v Rokycanech děkuje všem návštěvníkům za přízeň v roce 2016 a přeje do roku 2017 hodně zdraví, pohody a stálého úsměvu na tváři.


Muzeum na demarkační linii v Rokycanech děkuje všem návštěvníkům za přízeň v roce 2016 a přeje do roku 2017 
hodně zdraví, pohody a stálého úsměvu na tváři.


Mobilizace 1938 12.09. 2016
V sobotu 24. září se v Muzeu na demarkační linii v Rokycanech přenesete do období první republiky v rámci programu „Mobilizace 1938“  ...více

Přijďte se svézt v pásové technice v terénu
Muzeum na demarkační linii v Rokycanech nabízí v rámci akce Mobilizace 1938 dne 24.9.2016 jedinečnou možnost svezení v pásové technice v terénu za symbolické ceny.  ...více

DEN S TECHNIKOU 20.08. 2016 - sobota
Na 20. srpna 2016 jsme připravili akci Den s technikou, tedy celodenní program zaměřený na prohlídky, ukázky činnosti a jízdy vojenské a záchranné techniky.  ...více

UDÁLOSTI již v minulosti pořádané Vojenským muzeem:

Oslavy osvobození 2016
V Muzeu na demarkační linii proběhly 7. a 8.5.2016 dvoudenní oslavy osvobození města Rokycany. Pestrý program a krásné počasí přilákaly mnoho návštěvníků.  ...více

Výstava Přínos legií pro vznik Československa
Muzeum zahájí novou sezónu výstavou Přínos legií pro vznik Československa a Dobrodružnou stezkou pro děti Den legionáře, a to 30.4.2016 v době od 9,00 hod. do 18,00 hod. V rámci běžné prohlídky muzea jsme v tento den připravili pro naše malé návštěvníky několik nevšedních úkolů, kterými mohli procházet při svém výsviku naše legionářské jednotky  ...více

VOJENSKÉ MUZEUM NA DEMARKAČNÍ LINII V ROKYCANECH

    Muzeum na demarkační linii v Rokycanech je největší nestátní vojenské muzeum v České republice. Zakladatelem a provozovatelem je Nadace pozemního vojska AČR. Areál muzea byl slavnostně otevřen v rámci oslav Dne veteránů v Rokycanech 11.11.1997 tehdejším velitelem pozemního vojska generálem Jiřím Šedivým symbolicky v čase ukončení první světové války v 11 hodin 11 minut. Na okraji Rokycan se díky podpoře města Rokycany a velení armády podařilo získat místo v bývalých kasárnách raketového pluku přímo na na demarkační linii (tzv. demarkační čára).

    Muzeum je zaměřeno na vozidla a bojovou techniku, výzbroj a výstroj ČR armády do roku 1938, protihitlerovské koalice a německé branné moci v posledních dnech II. světové války na demarkační linii doplněné výzbrojí a výstrojí ČSLA.

Venkovní expozice
Ve venkovních expozicích je umístěno více než 150 ks vojenské techniky, většinou plně pojízdné. Samostatnými expozicemi jsou expozice automobilní techniky z období II. světové války a poválečné výzbroje ČSLA, ženijní a spojovací technika, dále rozsáhlé expozice obrněných transportérů, tanků a dělostřelectva.
Součástí venkovních expozic je Naučná stezka československého stálého opevnění a „Železné opony“, která prochází celým areálem muzea a seznamuje s jednotlivými typy předválečného a poválečného opevnění, které byly do muzea převezeny z pohraničí. Součástí naučné stezky je také replika lehkého objektu vz. 36, která byla v měřítku 1: postavena v budově vnitřních expozic. Replika je kompletně vybavena, tak jak byla v roce 1938. Do všech objektů může návštěvník volně vstupovat.   ...více>>

Vnitřní expozice
Nově zrekonstruované vnitřní expozice projektu „Nikdo nemá právo zapomenout!“, které chronologicky popisují vývoj událostí v Československu od vzniku republiky až do roku 1945, byly slavnostně otevřeny 7.5.2011 za účasti vnuka generála Pattona. Návštěvník je v deseti expozicích seznámen se vznikem republiky, přípravou republiky na obranu před hrozícím nacistickým agresorem zejména budováním československého stálého opevnění. Pro názornost je součástí těchto výstavních prostor dioráma a replika lehkého objektu ŘOP vz. 36. Další výstavní prostory popisují události v letech 1938 a 1939 v Československu. Vzhledem k naší jedinečné poloze ve městě, kudy procházela demarkační linie, je věnována vždy samostatná expozice jednotlivým armádám, které se podílely na bojích konce II. světové války na této čáře dotyku. Závěr vnitřních expozic popisuje právě tuto linii a zejména ukazuje prostřednictvím expozice holocaustu a II. odboje na Rokycansku důsledky této ničivé doby. Expozice jsou obohaceny o trojrozměrné exponáty a LCD obrazovky, kde mohou návštěvníci shlédnout dobové dokumenty.    ...více>>

Projekt „Nikdo nemá právo zapomenout!“
Projekt „Nikdo nemá právo zapomenout!“ je unikátním zpracováním období let 1930 - 1945 v Československu prostřednictvím multimediálních expozic, dioráma a trojrozměrných exponátů. Autoři jej věnovali památce všech vojáků, kteří museli opustit své objekty a zbraně bez jediného výstřelu a následnému utrpení českého národa v období 2. světové války. Kladou si za cíl seznámit návštěvníky ( a zejména školní mládež v současné době vzrůstajících neonacistických hnutí) s obdobím budování obrany demokratického státu do roku 1938 a s obrovským odhodláním a úsilím „obyčejných" občanů tehdejší republiky bránit svoji vlast před nacistickým agresorem. Projekt představuje faktografické a kartografické skutečnosti tzv. první republiky, mobilizaci a následné zabrání pohraničí nacistickým Německem a v neposlední řadě také generály naší armády a jejich válečnými a poválečnými osudy. Zvláštní multimediální expozice seznamuje návštěvníky s holocaustem a s tzv. druhým odbojem na rokycansku jako důsledky této ničivé doby. Samostatné expozice jsou věnovány jednotlivým armádám podílejícím se na bojích na demarkační linii a také osudu Jiřího Tolara Potůčka, občana z nedaleké obce Břasy, který jako člen výsadku Silver A, zasloužil o navázání spojení okupované vlasti s exilovou vládou prostřednictvím vysílačky Libuše.
Projekt nechává návštěvníka nahlédnout a vstoupit do jednotlivých originálních objektů válečného opevnění, které byly do areálu muzea přesunuty z pohraničí nebo do jejich replik které byly vybudovány zde, přímo na místě. Návštěvník se proto může vžít do role obránce vlasti tak, jak tuto dobu prožívali naši předci.
Pro návštěvníky je také zdarma k dispozici počítač s databází válečných hrobů České republiky.
Pro základní a střední školy je připravena interaktivní prohlídka s průvodcem a pracovními listy.   

Muzeum na demarkační linii
Šťáhlavská 1284
337 01 Rokycany
tel:736 119 461
tel:603 528 875
e-mail: radka.vavrova@email.cz